សូមស្វាគមន៍មកកាន់ TNAOT.COM

ព័ត៌មានកំណត់លើគេបង្អស់

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មីចំនួន ១០​ ក្នុងខែមករា

ជនជាតិ​ចិន ​និង​ថៃ​៨​នាក់ ត្រូវបានជួយ​សង្គ្រោះ​​បន្ទាប់ពីសុំជំនួយពីក្រសួងមហាផ្ទៃ

សរុបព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣

ព័ត៌មានរូបភាព៖ ពិព័រណ៍ប្រាសាទនិទាឃរដូវគឺពោរពេញទៅដោយអ្នកទស្សនា

កម្លាំង​ការិយាល័យ​ជំនាញ​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​ ​ ចុះត្រួតពិនិត្យ​ល្បឿន​ និង​ត្រួតពិនិត្យ​ជាតិ​ស្រវឹង​-​សារធាតុ​ញៀន

ការ​នាំ​ចេញ​ម្រេច​កំពត​ដ៏​ល្បី​របស់​កម្ពុជា​ធ្លាក់​ចុះ ​៣០.៧%​ ​ក្នុង​ឆ្នាំ ​២០២២

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មីចំនួន ១០​ ក្នុងខែមករា

ជនជាតិ​ចិន ​និង​ថៃ​៨​នាក់ ត្រូវបានជួយ​សង្គ្រោះ​​បន្ទាប់ពីសុំជំនួយពីក្រសួងមហាផ្ទៃ

សរុបព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣

ព័ត៌មានរូបភាព៖ ពិព័រណ៍ប្រាសាទនិទាឃរដូវគឺពោរពេញទៅដោយអ្នកទស្សនា

កម្លាំង​ការិយាល័យ​ជំនាញ​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​ ​ ចុះត្រួតពិនិត្យ​ល្បឿន​ និង​ត្រួតពិនិត្យ​ជាតិ​ស្រវឹង​-​សារធាតុ​ញៀន

ការ​នាំ​ចេញ​ម្រេច​កំពត​ដ៏​ល្បី​របស់​កម្ពុជា​ធ្លាក់​ចុះ ​៣០.៧%​ ​ក្នុង​ឆ្នាំ ​២០២២

កម្ពុជា

មើល​បន្ថែម​ទៀត

កម្ពុជា-ចិន

មើល​បន្ថែម​ទៀត

ពុំមានមាតិកាបន្ដទៀតទេ